Opblaasbare attracties
 
 

PIM Events
Tulpstraat 6
7151 GG Eibergen  0545-473411

Opblaasbare attracties  |  Ballonnen  | Groepsuitje  |  Scholen  |  Aanbiedingen/Nieuws  |  Algemene voorwaarden  Links en partners  |  Contact  |  PIM Events


 

Algemene levering - en betalingsvoorwaarden van Opblaasbare attracties, Groepsuitjes en Ballonnen, gevestigd in Eibergen.
  Artikel 1. Overeenkomst - en betalingscondities.
Het is de opdrachtgever/huurder verboden het gehuurde materiaal door te verhuren of uit te lenen.
De opdrachtgever/huurder draagt zelf zorg voor het verzekeren van de gehuurde materialen tegen brand en/of andere schade.
De opdrachtgever/huurder is verplicht alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en verplicht zich het gehuurde zorgvuldig te behandelen.
De opdrachtgever/huurder gaat akkoord met de betalingsconditie dat 70% van het totaalbedrag is overgemaakt 14 dagen voor het evenement en de rest (30%) binnen 14 dagen na het evenement.
Het totaalbedrag is exclusief nacalculatie.
De opdrachtgever/huurder gaat akkoord met een nacalculatie bij schade aan gehuurd materiaal en bij catering.
Buitengerechtelijke incasso kosten komen onmiddellijk voor rekening van de klant, als de klant op uiterste betaaldatum niet heeft betaald. Incassokosten zijn gesteld op 15%, met een minimum van Ä 75, -
 
  Artikel 2. Aansprakelijkheid.
Met inachtneming van het elders in de voorwaarden gestelde is de opdrachtgever/huurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan door schuld of weersgesteldheid of onachtzaamheid van de opdrachtgever/huurder geheel of gedeeltelijk verloren gaat (gaan) of onherstelbaar wordt (worden) beschadigd, zal de opdrachtgever/huurder aan opblaasbare attracties zijn verschuldigd een som gelijk aan de kosten van vervanging.
Opblaasbare attracties is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

 
  Artikel 2 a. Veiligheid.
Omtrent de veiligheid dient u bij uw eigen gemeente het pakket van eisen ten aanzien van het plaatsen van tenten na te vragen.
U dient tevens voor de benodigde vergunningen, en voor de KLIC melding te zorgen.
 
  Artikel 3. Prijzen.
Alle prijzen zijn exclusief eventuele reinigingskosten (afwaskosten, enz.).
Alle prijzen zijn exclusief het tussentijds schoonmaken van de inrichting, voor deze werkzaamheden geldt de prijs op aanvraag.
Alle prijzen zijn gebaseerd op het afleveren en retour halen van de materialen op werkdagen tussen 8.00 uur en met 17.00 uur.
Voor werkzaamheden buiten deze tijden geldt een prijs op aanvraag.
Voor op - en afbouwwerkzaamheden rekenen wij een meerprijs. Deze wordt op aanvraag verstrekt.
Prijsopgave en offertes zijn altijd 3 maanden geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.
Opblaasbare attracties behoudt zich het recht voor de prijsstijgingen en de kostenstijgingen aan de opdrachtgever/huurder door te berekenen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen Groepsuitjes zijn incl. BTW.
 
  Artikel 4. Leveringsvoorwaarden.
De vervoerskosten (afleveringen en retour) zijn voor rekening van de opdrachtgever/huurder.
Het risico van de te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever/huurder bij aflevering van de goederen.
De opdrachtgever/huurder is te allen tijde verplicht te zorgen dat de vervoerder zonder obstakels op het afleveringadres kan komen voor het brengen en halen van de goederen.
Datum en tijd opbouw, en datum en tijd afbouw worden bij benadering vastgesteld.
De opdrachtgever/huurder vrijwaart Opblaasbare attracties tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade berokkend aan niet zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen.
 
  Veiligheid:

Veiligheid is een onderwerp waar ons bedrijf, Opblaasbare attracties, constant aandacht aan schenkt.
Veiligheid speelt bij al onze activiteiten de grootste rol, bij al onze medewerkers is het op peil houden van de kennis zeer belangrijk.
Uw organisator, Opblaasbare attracties, vindt EHBO en Reanimatie vanzelfsprekend.
Bij alle door ons bedrijf georganiseerde activiteiten zal veel aandacht aan de uitleg geschonken worden.
 
  Veiligheid en Verplichtingen voor alle deelnemers:

Raften of kanoŽn
Bij raften of kanoŽn bent u verplicht een door ons aangereikt zwemvest aan te doen.
Bij raften of kanoŽn bent u verplicht bij stuwen, voor de stuw, met uw boot uit het water te gaan, de boot meedragen, en aan de andere kant van de stuw mag u dan weer verder gaan met uw activiteit.
Voor het in en uitstappen van de raft of kano dient u zoveel mogelijk gebruik te maken van de kano stoepen.
U bent verplicht tijdens het varen uw zwemvest aan te houden en de regels van het waterschap en uw begeleider(s) op te volgen.

Mountainbike
Met mountainbike bent u verplicht een helm te dragen, en ook tijdens het mountainbike op u hooft te houden.
Tijden het mountainbike is men verplicht voldoende afstand te houden op uw voorganger.

Paintbal
Met paintballen moet u 18 jaar zijn, bent u verplicht een deelnemerslijst in te vullen met alle namen die aan paintbal mee doen, u moet zich overtuigen van het risico, en de deelnemerslijst tekenen voor deelname op eigen risico.
Met paintbal bent u verplicht het door ons aangereikte masker op te zetten en op te houden. Zet een deelnemer zijn masker af, dan mag deze deelnemer niet meer meespelen en mag u ook niet meer een balletje op deze deelnemer afschieten.

Alcohol
Alcohol gebruik tijdens al onze buiten activiteiten is verboden.

Leeftijd
Al onze outdoor programmaís zijn voor personen boven de 18 jaar, in sommige gevallen kan daarvan worden afgeweken als de wettelijke vertegenwoordigers daarmee instemmen.
Onze veiligheid en zorgplicht staat op een hoog peil, maar ook u als klant heeft een eigen verantwoordelijkheid, het gaat hierom; respect, veiligheid en zelfdiscipline.
 
  Ons bedrijf, Opblaasbare attracties, werkt met een streng veiligheidsprotocol, dit veiligheidsprotocol is voor elke deelnemer "groep" die aan activiteiten van Opblaasbare attracties deelneemt, op aanvraag ter inzage te lezen.
Alle deelnemers die bij Opblaasbare attracties, mee doen aan outdoor activiteiten doen allemaal mee op eigen risico.

 

Opblaasbare attracties  |  Ballonnen  | Groepsuitje  |  Scholen  |  Aanbiedingen/Nieuws  |  Algemene voorwaarden  Links en partners  |  Contact  |  PIM Events